GB Odys sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy

July 25, 2024

Centrala

85-624 Bydgoszcz ul. 11 Listopada 1A

52 376 87 50

Home

Broker

Działalność brokerów ubezpieczeniowych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jednolity Dz.U.2016.2077).

Określa ona czynności brokerskie, czyli czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na:

 • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia
 • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie
 • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Zawód brokera ubezpieczeniowego legitymuje się wszystkimi cechami zawodu zaufania publicznego. Podwyższona staranność, nieposzlakowana opinia i wysoka kultura biznesowa są bezwzględnymi wymogami wykonywania praktyki doradcy ubezpieczeniowego.

Działalność brokerska podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Z jej prowadzeniem związane są szczególne wymogi, m. in. obowiązek zachowania tajemnicy, którego zakres porównywalny jest z tajemnicą bankową. Broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego przy pomocy osób fizycznych, których merytoryczne predyspozycje weryfikowane są przed państwową Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu szkód wyrządzonych swoim Klientom w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej. Ustawodawca obecnie nakłada na niezależnych pośredników ubezpieczeniowych obowiązek posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną wielokrotnie wyższą od wymaganych w przypadku obowiązkowych polis innych zawodów zaufania publicznego, m.in. radców prawnych czy adwokatów. Jest to kolejny element zapewniający bezpieczeństwo Klientom korzystającym z usług doradcy ubezpieczeniowego.

Co mówią o nas liczby?

2000 klientów

Zaufało nam 2000 klientów

75.000.000 PLN

Roczna składka przypisana

3000

Ilość  obsługiwanych szkód w roku

Ponad 70

Klientów obsługuje 70 osób w tym 30 brokerów

Z nami zawsze dotrzesz do upragnionego celu

Nasze Atuty

Wszelkie trudności naszych Klientów pokonujemy przenikliwością, mądrością  i  osiągniętą  wiedzą.

Tym co wyróżnia nas dzisiaj na rynku jest:

Doświadczenie

zdobyte we współpracy z największymi grupami kapitałowymi. Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym współtworzącym warunki ubezpieczenia kluczowych polskich inwestycji oraz likwidującym szkody o charakterze katastroficznym. Jesteśmy również ekspertem w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kontraktowaniu usługi ubezpieczenia.

Potencjał ludzki

przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o naszych pracowników rekrutowanych spośród najlepszych praktyków ubezpieczeń oraz inżynierów. Nasz zespół liczy obecnie ponad 70 osób.

Obsługa klienta

każdy Klient obsługiwany jest przez zespół specjalistów, tworzony specjalnie dla niego spośród osób posiadających doświadczenie i wiedzę w obsłudze danej branży. Stałe wsparcie zapewniają nasi radcowie prawni, specjaliści do spraw zamówień publicznych, pracownicy Biura Ubezpieczeń na Życie, oraz fachowcy w dziedzinie likwidacji szkód.

Rozwiązania technologiczne

kładziemy szczególny nacisk na dostosowanie narzędzi informatycznych do specyfiki naszej pracy i potrzeb Klienta. Zapewniamy autorską platformę informatyczną umożliwiającą Klientom stały wgląd w ich polisy i szkody tzw Strefa Klienta.

Polisa OC

dysponujemy polisą obowiązkową odpowiedzialności cywilnej z wieloma nadwyżkowymi polisami dedykowanymi naszym Klientom . Dotychczasowy przebieg naszych polis jest bezszkodowy.

Wszelkie trudności naszych Klientów pokonujemy przenikliwością, mądrością i osiągniętą wiedzą.

Polecane strony

Skontaktuj się

Swoją działalność prowadzimy na terenie całego kraju przez centralę w Bydgoszczy oraz biura terenowe.

W przypadku chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Centralą GB ODYS w Bydgoszczy.

Dane kontaktowe

ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 376 87 50

e-mail: broker@odys.pl

  Imię:

  Temat:

  Twój E-mail: Optional

  Twój numer telefonu:

  Top