GB Odys sp. z o.o. – broker ubezpieczeniowy

May 26, 2024

Centrala

85-624 Bydgoszcz ul. 11 Listopada 1A

52 376 87 50

O nas

Zawsze jesteśmy dla Ciebie ratunkiem

GB ODYS jest brokerem ubezpieczeniowym działającym na podstawie zezwolenia organu nadzoru nr   894/00 z dnia  05.10.2000.

GB ODYS  to ekspert w budowaniu i aranżowaniu na rzecz swoich Klientów specjalistycznych programów ochrony interesów ubezpieczeniowych .

Dbałość o najwyższe standardy w obszarze wiedzy i relacji z Klientem sprawiła,   że marka  GB ODYS  stała się synonimem najwyższej jakości wśród brokerów ubezpieczeniowych w Polsce.

Historia powstania GB ODYS sięga roku 1992 gdy to w formie spółki cywilnej powstało Biuro Ekspertyz Technicznych i Ubezpieczeniowych ODYS. Obecnie, po licznych przekształceniach i dostosowaniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, jesteśmy jednym z największych Brokerów ubezpieczeniowych  w Polsce działających nieprzerwanie, w formie spółki kapitałowej, od października 2000r.

Od ponad 20 lat jako Broker jesteśmy doradcą największych przedsiębiorstw , jednostek samorządowych i innych podmiotów gospodarczych . Zróżnicowane potrzeby naszych Klientów są dla nas inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań i ciągłego doskonalenia standardów.

  • obsługujemy blisko 2000 klientów,
  • co roku nasi Klienci powierzają nam obsługę ponad 15.000 umów ubezpieczenia,
  • rocznie pomagamy naszym Klientom w likwidacji ponad 3.500 szkód,

 

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, oraz Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Wyzwania stawiane nam przez dynamicznie rozwijający się rynek oraz rosnące potrzeby Klientów są dla nas motywacją do ciągłego rozwoju.

 

DANE REJESTROWE SPÓŁKI:

Grupa Brokerska “ODYS” Sp. z o.o.

11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz

KRS 0000186231 , Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

XIII Wydział Gospodarczy KRS,

kapitał zakładowy 50.000 zł w całości opłacony,

NIP 967-10-95-541, REGON 092574927,

Zezwolenie PUNU nr 894/00,

nr w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych KNF 00000801/U

Top