Odys
Grupa Brokerska Sp. z o. o.
polski
english

2015 doświadczenia
Historia GB ODYS sięga początku lat 90’, gdy to w formie multiagencji, ODYS współpracował z takimi towarzystwami jak PZU, WESTA, WARTA, GRYF, FENIKS czy POLONIA. Obecnie, po licznych przekształceniach i dostosowaniu się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego, jesteśmy jednym z największych brokerów ubezpieczeniowych, funkcjonujących na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa w zakresie oceny ryzyka, nieprzerwanie, w formie spółki kapitałowej, od października 2000r.

Swoją działalność prowadzimy na terenie całego kraju przez centralę w Bydgoszczy oraz biura terenowe. Na co dzień stale współpracujemy ze spółką SUPORT oraz Kancelarią CRK i Partnerzy.

Działalność brokerską, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2018, poz. 2210), prowadzimy na podstawie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr 894/00 z dnia 05 października 2000r.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, oraz Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Suport HISZPANIA BIBROKERS Kancelaria CRK